profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Moralność w filozofiipoleca88%
Filozofia

Trzy warianty imperatywu kategorycznego Kanta: komentarz

człowieczeństwa , godności osoby, jako celu samego w sobie, stwierdza: „ Postępuj tak , byś człowieczeństwa tak w twej osobie , jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu , nigdy jakopoleca85%
Filozofia

Etyka Kanta

też w osobie każdego innego , używał zawsze zarazem jako celu , nigdy tylko jako środka . To sformułowanie imperatywu kategorycznego ma bardzo długą historię w etyce. Jest to inny sposób wyrażenia tejpoleca85%
Pedagogika

Etyka zawodowa

- “ postępuj tak aby maksyma twojego postępowania mogła stać się prawem powszechnym” - postępuj tak abyś człowieczeństwa , tak w twojej osobie i w osobie każdego innego używał zawsze i zarazem jako celupoleca82%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zasady Zachowania się ludzi w sytuacjach kryzysowych

ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA: - włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości stacji lokalnej . - postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatachpoleca85%
Język polski

Dekalog Antygony

1. Ponad wszystko stawiaj prawa boskie. 2. Bądź odważna. 3. Szukaj sprawiedliwości. 4. Dbaj o godność rodziny. 5. Wszystkich członków rodziny traktuj tak samo. 6. Postępuj zgodnie ze swoimi