profil

Teksty 18
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Mongołowie

poleca84%
Historia

Mongołowie

Ojczyzną Mongołów były stepy Mongolii i Mandżurii.W XII wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone przez Czyngis-Chana. Przyczyną zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna, ale zastosowanie nowej taktyki (dokładna akcja wywiadowcza przed agresją, dowódcy mongolscy nie walczą w bitwie, ale dowodzą wojskami pozostając na tyłach) oraz organizacji wojska (wojsko składa się z jazdy, która może bardzo szybko się przemieszczać). Od...poleca85%
Historia

Historia Chin- Dynastia Qing

Dynastia Qing (1644-1911) Dynastia Qing- ostatnia w historii Chin- zmagała się z nowymi wyzwaniami: zachodnimi misjonarzami, nowymi ideami politycznymi, opium, wrogimi armiami i widmem swojego poniżenia. Dynastię Qing założył wódz Mandżurów,...poleca85%
Historia

Islam

Islam - monoteistyczna religia. Poddanie się woli Allacha. Mahomet ogłosił.. że doznał objawienia i stwierdził, że jest ostatnim z propoków. Jego zadaniem było sformuowanie zasad wiary,a uczynił to prosto i spójnie. Czlowiek według Mahometa...poleca88%
Historia

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych Europy Środkowej i Zachodniej doby Średniowiecza.

Średniowiecze – jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a...poleca85%
Historia

Mongołowie - najważniejsze informacje

Mongołowie - liczne plemiona Azji Środkowej, które aż po wiek XVI wielokrotnie najeżdżały państwa europejskie. Ci skośnoocy łucznicy, jadąc na drobnych konikach niszczyli wszystko na swojej drodze. Budzili powszechny lęk, pośród mieszkańców...poleca87%
Historia

Imperium Mongołów jako forma adaptacji do środowiska naturalnego.

Wędrówki towarzyszyły ludzkości od jej początków. Zmiany miejsca zamieszkania, wymuszane były najczęściej warunkami środowiska naturalnego – zmiana klimatu, okresowe wyczerpanie zasobów naturalnych. Powodowały one migracje na nowe jeszcze nie...poleca85%
Biologia

Budowa skóry

POWŁOKA WSPÓLNA Zarodek we wczesnych stadiach rozwoju jest pokryty komórkami zewnętrz-nego listka zarodkowego, czyli ektodermą, która u organizmów pierwotnych stanowi powłokę zewnętrzną ciała. U człowieka taka powłoka nie wystarcza przede...poleca85%
Historia

Najazdy Mongołów na wschodnią i środkową Europę

NAJAZDY MONGOŁÓW NA WSCHODNIĄ I ŚRODKOWĄ EUROPĘ Państwo Czingiz-chana. Mongołowie byli w XII w. ludem koczowniczo – pasterskim, zamieszkującym stepy dzisiejszej Mongolii, Mandżurii i wschodniej Syberii. Dzielili się na liczne plemiona, a w ich...poleca85%
Historia

Technika walki Mongołów.

Technika walki Mongołów Mongołowie należą do grupy ludów ałtajskich, zamieszkujących od stuleci, rozległe, stepowe przestrzenie centralnej Azji, pomiędzy Ałtajem a Uralem. Prowadząc koczowniczy tryb życia, trudnili się pasterstwem i...poleca84%
Historia

Mongołowie

Mongołowie to ludy pochodzące z centralno-azjatyckich stepów. Pojawili się jako lud niszczący w pierwszej połowie XIII w. Potęga Mongołów rozszerzyła się kiedy władze przejął Temudżyn (1167-1227), który1206 r. przyjął imię Czyngis-chana, ?księcia...poleca84%
Historia

Podboje Mongołów

Na wschód od chrześcijańskich państw europejskich rozciągała się obca i bliżej nieznana nierozpoznana kraina. Od Karpat i wybrzeży Morza Czarnego zaczynał się bezkresny step, sięgający poprzez równiny Eurazji aż po Ocean Spokojny. Z obszaru tego...poleca85%
Historia

Imperium mongołów jako forma adaptacji do środowiska naturalnego

Wędrówki towarzyszyły ludzkości od jej początków. Zmiany miejsca zamieszkania, wymuszane były najczęściej warunkami środowiska naturalnego – zmiana klimatu, okresowe wyczerpanie zasobów naturalnych. Powodowały one migracje na nowe jeszcze nie...poleca85%
Historia

Państwo Osmanów

1. Początki Osmanów. Państwo Osmanów utworzyło się w końcu XIII w. w Anatolii w Azji Mniejszej. Prawdopodobnie ekspansja Mongolska wypędziła je z jego siedzib w Turkiestanie i pchnęła na zachód. Na przełomie XIII i XIV w. pod wodzą Osmana państwo...poleca85%
Historia

Mongołowie i ich podboje

Na Dalekim Wschodzie powstawała potęga, która miała zaważyć w niedalekiej przyszłości na losie ziem Europy wschodniej. Mongołowie tak jak i inne narody świata zostali ukształtowani poprzez położenie geograficzne zamieszkiwanych ziem, ich naturalne...poleca85%
Historia

Tatarzy

TATARZY ? ?diabły z Tartaru? ? przybysze z Tartaru ? starożytnego piekła ? to nazwa nadana Mongołom, którzy swoim wyglądem i czynami przerażali średnio-wieczną Europę. Mongołowie wywodzą się z dalekiej Mongolii. Przekonali się o tym posłowie...poleca85%
Historia

Mongołowie - podstawowe informacje

Mongołowie bardzo starannie przygotowywali swoje wyprawy. Planowali je w taki sposób, aby zaskoczyć przeciwnika i uniemożliwić mu skuteczną obronę. Przed uderzeniem na jakiś kraj Mongołowie starali się dowiedzieć, ile wojska on posiada....poleca83%
Historia

Mongołowie - życie i podboje

1. MONGOŁOWIE PRZED CZYNGIS – CHANEM W Starożytności i Średniowieczu na terenach Azji Środkowo – Wschodniej toczyła się rywalizacja pomiędzy koczowniczymi ludami tureckimi i mongolskimi o pastwiska i hege – monię . Jednocześnie były to czasy...poleca82%
Geografia

Wybrane Wyżyny, Niziny i Góry.

1. APPALACHY Appalachian Mountains, góry we wsch. części Ameryki Pn., w USA i Kanadzie; 2. ALPY fr. Alpes, niem. Alpen, wł. Alpi, słoweń. Alpe, najwyższe góry Europy; ciągną się łukiem otwartym ku pd., od Zat. Genueńskiej po Małą Niz....