profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Mongamiapoleca84%
Historia

Rola kobiet w starożytnym Rzymie i Grecji - wypunktowane zagadnienia

Grecja Małżeństwo - Niezależnie od okresu, ustroju czy zwyczajów we wszystkich państwach Grecji podstawowymi zasadami, na których opierała się instytucja rodziny, były monogamia i patriarchat. - Grecy jako pierwsi bardzo...poleca85%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce człowieka - wypunktowane

leśna) i pozostałości po organizmach żywych (kości zwierzęce, ludzkie) - utylizacja odpadów (występują również na wysypiskach śmieci) - przyczyniają się do krążenie pierwiastków w przyrodzie