profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Monarchia feudalna na przykładzie państwa Karola Wielkiegopoleca85%
Historia

Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego w Europie Zachodniej.

Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.) <BR> <BR>Monarchia Karola Wielkiego dawała bezpieczeństwo granic, sama zresztą koncepcja monarchii polegała na wojnie zaczepnej,...poleca85%
Historia

Przemiany społeczno - gospodarcze w średniowiecznej Europie

charakter, były ze sobą ściśle związane. Kształtowanie się społeczeństwa zależało głównie od ustroju politycznego w państwie, gospodarka natomiast podlegała wpływom natury, nad którą człowiek nie maił żadnejpoleca80%
Historia

System feudalny w Europie.

Kształtowanie się systemu feudalnego w Europie System feudalny formujący się we wczesnym Średniowieczu i kształtujący się w czasie jego pełni jestpoleca85%
Historia

Kształtowanie się struktur feudalizmu

Spis treści · FEUDALIZM WE FRANCJI · WARUNKI SPOŁECZNO-POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ I PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO · UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCIpoleca85%
Historia

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej.

władzę dynastii Karolingów we Francji, a także zjednoczenie kapetyńskie do 1302 roku. Oprócz Francji przedstawiam kształtowanie się monarchii stanowej w Anglii od XI w do 1265 roku. Uważam, żepoleca85%
Socjologia

Wstęp do socjologii

– kształtowanie się cech społeczeństwa industrialnego, wymuszanie tym samym zmian → przerwanie izolacji społeczności wiejskiej. 2. Zanik autorytetu osób starszych, zasiedziałych ???? (po II Wojnie