profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Modele stosunków pracypoleca82%
Socjologia

Pojecie pracy

Celem mojej pracy jest przekazanie pewnego zasobu podstawowych pojęć z zakresu socjologii pracy , o problemach efektywnego , zespołowego , zorganizowanego działania poszczególnych pracowników i całej załogi oraz uwarunkowaniach i ograniczeniach ....poleca85%
Polityka społeczna

Podmioty dialogu społecznego

Dialog społeczny a stosunki pracy. Dialog społeczny w szerszym zakresie to kwestie porozumienia się władzy ze społeczeństwem (Na początku lat 80'). W wyższym ujęciu dialog społeczny to stosunki pracy, czyli relacja miedzy związkami zawodowymi z...poleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Pojęcie, rodzaje i skutki wypadku przy pracy.

Pojęcie , rodzaje i skutki wypadku przy pracy .poleca86%
Pedagogika

Stres w pracy

SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 1. POJĘCIE STRESU 2. STRES W PRACY ZAWODOWEJ 3. PRZYCZYNY STRESU W PRACY 4. STRES W PRACY PRZYCZYNĄ CHORÓB 5. STRES JAKO ZEWNĘTRZNA PRZYCZYNA WYPADKU PRZY PRACY 6. SPOSOBY WYKORZYSTANIApoleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Ściąga do testupoleca88%
Pedagogika

Metodyka pracy opiekunczo - wychowawczej - sciąga

Ściąga w załącznikupoleca84%
Budownictwo

Podstawowe cele ochrony pracy

ochrony prac na pierwszy plan wysuwa się człowiek i jego zdrowie, dlatego na pojecie ochron pracy składają się gwarancje prawne. Obejmują one wszystkie normy prawne ustanowione w interesie pracujących