profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Mocarstwo

poleca34%
Słownik etymologiczny języka polskiego

mocarstwopoleca83%
Historia

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

Terrozywanie społeczeństwa polskiego pod okupacja niemiecką i sowiecką na terenie Polski w czasie II wojny swiatowej WSTĘP Konflikt Związku Radzieckiego i Niemiec z Polską, podczas II wojny światowej, postrzegamy dokładnie, w szerokich...poleca81%
Historia

Wyjaśnij przyczyny wzrostu potęgi sąsiadów Polski, tj. Rosji, Austrii i Prus w XVIII wieku.

Wiek XVIII jest bardzo istotnym stuleciem w historii świata, gdyż wtedy mamy do czynienia z powstaniem Stanów Zjednoczonych, Rewolucją Francuską, Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja w Polsce, a także ze wzrostem potęgi...poleca85%
Język polski

Kultura rycerska – zaginęła czy przetrwała do czasów współczesnych? (rozprawka)

Niespełna szesnaście wieków temu upadło wielkie mocarstwo – Rzym. Rozpoczął się nowy rozdział w historii ludzkości, nazwany później średniowieczem, w którym to lud podzielony był na stany. Międzypoleca85%
Politologia

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

Wobec całkowitej przewagi wojsk amerykańskich i sowieckich atakujących japończyków 14 VIII 1945 Cesarstwo Japonii podjęło decyzję o bezwarunkowej kapitulacji. Według ustaleń z państwami atakującymipoleca85%
Historia

Geneza i konsekwencje rewolucji przemysłowej w Anglii XVIII w.

Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartości tworzą się grupy interesówpoleca79%
Historia

Przyczyny i skutki wojen ze Szwecją, Rosją i Turcją

. Musi utrzymać pory poza Gdańskiem • Zajęcie dużej cz. Inflant przez Iwana IV Groźnego (Rosję) w XVI w. • „Zbieranie ziem ruskich” II Skutki • Polska bardzo osłabiona oraz utraciła znaczenie międzynarodowe • Rosja wyrosła na mocarstwo ,