profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Mobilizacja do walkipoleca81%
Język polski

Jaką rolę pełni Mazurek Dąbrowskiego

Mazurek Dąbrowskiego przeszedł długą drogę zanim stał się hymnem narodowym. Przez setki lat towarzyszył Polakom w radości i smutku, trudzie i rozpaczy, na polach bitwy i na biesiadach. Mobilizował do walki i dawał nadzieje. Już od 1797 roku...poleca87%
Język polski

Jaką rolę pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu

Mazurek Dąbrowskiego zajmował bardzo ważne miejsce w sercu każdego Polaka. Jeszcze jako Pieśń Legionów rozbrzmiewał z ust polskich żołnierzy walczących na frontach całej Europy. Mobilizował, podnosił na duchu i dawał nadzieję. Był symbolem walki o...poleca84%
Język polski

„Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - interpretacja.

Juliusz Słowacki w swoich utworach niejednokrotnie odnosi się do powstania listopadowego, jego przywódców i uczestników. Wiersz „Grób Agamemnona” porusza właśnie tę problematykę. Inspiracją do napisania utworu była podróż Słowackiego oraz jego...poleca85%
Język polski

Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza?

fakt, iż "stary Dąbrowskiego mazurek " (I ks."Pana Tadeusza") rozbrzmiewa w Soplicowie w roku 1811, a więc niespełna w czternaście lat od momentu powstania. " Mazurek ..." pełni w "Panu Tadeuszu" rolępoleca82%
Język polski

Mazurek Dąbrowskiego

Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, zwana później „Mazurkiem Dąbrowskiego ” powstała w dniach 16-19 VII 1797 rokupoleca84%
Język polski

Jaką funkcje pełni Mazurek Dąbrowskiego w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza?

poruszenie oraz wielkie wzruszenie, pośród wszystkich zgromadzonych tam ludzi. Mazurek Dąbrowskiego odegrał bardzo ważną rolę dla wszystkich Polaków, żyjących w czasach rozbiorów. Nie pozwolił on zapomnieć opoleca88%
Język polski

Jaką rolę pełni "Mazurek Dąbrowskiego w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Zanalizuj podane fragmenty i odwołaj się do treści hymnu.

pracy postaram się wyjaśnić jaką funkcję w epopei pełni „ Mazurek Dąbrowskiego ” Po raz pierwszy Mickiewicz wspomina o nim w Księdze I, kiedy Tadeusz powraca do domu po długiej nieobecnościpoleca88%
Język polski

Jaką funkcję pełni Mazurek Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? W pracy wykorzystaj znajomość utworu Józefa Wybickiego i podanych fragmentów Pana Tadeusza.

wysnuć wniosek końcowy, że " Mazurek Dąbrowskiego " odegrał w "Panu Tadeuszu" znaczącą rolę . Miał mobilizować rodaków do walki i przywracać nadzieję na rychłe odzyskanie