profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Mit Labdakidówpoleca82%
Język polski

Charakterystyka Króla Edypa.

Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny dla tragedii antycznej. Polega on na ukazaniu...poleca85%
Język polski

Tragizm Edypa

Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny dla tragedii antycznej. Polega on na ukazaniu...poleca82%
Język polski

Tragizm Edypa

Na czym polega tragizm Edypa? Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny dla tragedii...poleca85%
Język polski

Charakterystyka króla Edypa.

Król Edyp jest głównym, a zarazem tytułowym bohaterem greckiej tragedii Sofoklesa. Syn Lajosa - władcy Teb, matką jego była Jokasta. Ciąży na nim klątwa, która głosi, że miał zabić swego ojcapoleca85%
Język polski

Charakterystyka Króla Edypa i Jokasty

. Jako władca Teb, następca Lajosa pragnął odnaleźć jego zabójców i pomścić jego śmierć. Negatywnymi cechami Króla jest jego impulsywność. W rozmowie z Kreonem, w której to Edyp oskarża go o knowaniapoleca84%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Edypa i Makbeta.

Podany fragment opisuje wystąpienie króla Edypa , na zgromadzeniu ludowym. Które to zebranie zostało zwołane w sprawie mordu dawnego króla , a zarazem ojca Edypa , Lajosa. Otóż główny bohater dramatupoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza króla Edypa i króla Makbeta

określony, indywidualny sposób. Makbet wybrał scieżkę krwawą, niepozbawioną ofiar. Jego celem było zdobycie władzy za wszelką cenę. Droga Edypa do władzy, również była niepozbawiona krwi. Lecz wpoleca83%
Język polski

Charakterystyka Króla Edypa

i troska, co się z nimi stanie w przyszłości. Niewątpliwie naczelną cechą charaktery Edypa jest uczciwość. To ona nakazuje bohaterowi rzucić się w wir walki o wolność i sprawiedliwość. Nią kieruje