profil

Wybierz przedmiot
Prace 28
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca88%
Język polski

"Obyście byli szczęśliwi przez mą śmierć" słowa Wertera - rozważania.

Rozważ dlaczego Werter wybiera sobie taki los? Czy jego życie potoczyłoby się inaczej? Czy rozumiesz samobójców? Czy zanim skreślisz człowieka, zastanawiasz się nad przyczynami jego czynów? Czy ważne są dla ciebie suche fakty, to, co jest tu i...poleca85%
Język polski

Portret kobiet kochanych w Romantyzmie.

W każdym z dotąd poznanych utworów występuje zjawisko miłości do kobiety. W niektórych utworach jest ono wysunięte na pierwszy plan (Cierpienia młodego Wertera – J. W. Goethego), a w niektórych gra podrzędną role, ale mimo tego to uczucie ma...poleca85%
Język polski

Kogo naprawdę kochał Werter - Lottę czy samego siebie.

Jaki na prawdę był Werter ? Jaka była jego miłość? Każdy z nas inaczej ocenia uczucia Wertera każdy da inną odpowiedz na te pytania. W listach do swojego przyjaciela Werter pisze ze jest szczęśliwy i spokojny na wsi, gdzie wyjechał w poszukiwaniu...poleca85%
Język polski

Miłość jako siła fatalna prowadząca do śmierci.

Opr. Renata Wendt kl. II u Kogo naprawdę kochał Werter? Lottę czy samego siebie ? Jaki na prawdę był Werter ? Jaka była jego miłość? Każdy z nas inaczej ocenia uczucia Wertera każdy da inną odpowiedz na te pytania. W listach do swojego...poleca85%
Język polski

Werteryczny sposób przeżywania miłości

„Cierpienia młodego Wertera” to powieść J. W. Goethego, która stała się jednym z najsłynniejszych dzieł światowej literatury. Dzieło składa się z trzech części. Dwie pierwsze zawierają listy głównego bohatera pisane głównie do przyjaciela...poleca82%
Język polski

Zbadaj różne przyczyny, oblicza i skutki samotności bohaterów literackich.

Samotność jest to uczucie wyobcowania, poczucie braku towarzystwa. Najczęściej przeżywają ją osoby opuszczone przez przyjaciół, nieszczęśliwie zakochane albo ci, którzy nie mają własnej rodziny lub stracili kogoś bliskiego. Samotność jest zwykle...poleca83%
Język polski

Charakterystyka Wertera.

Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury. ?Cierpienia młodego Wertera? to powieść epistolarna z wczesnego...poleca79%
Język polski

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porównanie. Werteryzm, bajronizm.

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw- porównanie. Werteryzm, bajronizm. Bohater romantyczny i jego poprzednicy: Jest on gwałtowny, uczuciowy, ma poczucie własnej indywidualności, wyobcowany, samotny (np. Werter). Często...