profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Migracje stałepoleca85%
Geografia

Procesy migracyjne

O wielkości zasobów ludzkich, ich strukturze decydują obok przyrostu naturalnego migracje. 1. Definicja migracji i ich podział a) - wg kryterium czasu - stałe, okresowe, wahadłowe. b) - wg zasięgu - zewnętrzne (międzykontynentalne,...poleca85%
Geografia

Migracje ludności na świecie

Migracja - przemieszczanie się ludności Emigracja - odpływ ludności Imigracja - przypływ ludności Reemigracja - powrót z emigracji Deportacja -przymusowe opuszczenie granic Repatriacja -...poleca85%
Geografia

Migracje - ściąga

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Przyczyny migracji. poprawa warunków życia; znajdowanie pracy; schronienie przed prześladowaniami politycznymi; tolerancja dla własnych poglądów
 Podział migracji:...poleca85%
Socjologia

Migracje

Migracja ? przemieszczenie mające na celu zmianę miejsca pobytu. Główne formy migracji: - emigracja - wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie; - imigracja - przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli...poleca84%
Geografia

Migracja

PRZYCZYNY MIGRACJI - poprawa warunków życia - znajdowanie pracy - schronienie przed prześladowaniami politycznymi - tolerancja dla własnych poglądów - pielgrzymki do miejsc kultu (charakter religijny); - konflikty religijne; - wyjazdy...poleca85%
Politologia

Migracje

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje Badania migracyjne są jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w dzisiejszych naukach społecznych. Dotyczą one kwestii ważnych, złożonych i kontrowersyjnych. Celem mojej pracy jest...poleca84%
Geografia

Migracje

1. Migracja Jest to wędrówka, przemieszczenie się ludności prowadzące do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu jest dwukierunkowa: a) Imigracja - napływ ludności do miejsca przeznaczenia b) Emigracja – to odpływ ludności z miejsca...