profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Migracja w powojennej Polscepoleca84%
Historia

Migracja w powojennej POLSCE

„ Migracja w powojennej Polsce, jej skutki, przyczyny, kierunek. ” Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami. Przyjazd ludności...poleca84%
Historia

Migracje w Polsce

MIGRACJA - wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego EMIGRACJA - opuszczenie kraju ojczystegopoleca85%
Geografia

Migracje ludności

Bugu. Utratę kresów wschodnich miało Polsce zrekompensować przesunięcie granicy zachodniej do linii Odry i Nysy Łużyckiej. Wielu Polaków zamieszkujących ziemie wschodnie nie znalazło się w granicachpoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Mniejszośći narodowe i etniczne w Polsce stanowią bardzo mały procent ludności, Polska należy do tych państw europejskich które mają ich najmniej. Mniejszość narodowa - ludność, która jest