profil

Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Mienie

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

mienie

1. ‘majątek, dobytek’; 2. stpol. (XV w.) też ‘posiadanie; bycie, istnienie’; 3. również ‘położenie, sytuacja’ (XVI w.); od XIV w.; początkowo również w postaci imienie ‘mienie, posiadłość (ziemska)’; ogsłow. (por. czes. jměni ‘mienie, majątek’, ros. iměnie ‘majątek, mienie, posiadłość’) < psłow. *jьměnьje ‘posiadanie’, wtórnie skonkretyzowane w ‘to, co się posiada, majątek’ utworzone od psłow. *jьmětipoleca85%
Prawo cywilne

Wykłady z prawa i zagadnienia egzaminacyjne

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO 1. Pojęcie prawa j jego funkcje 2. Państwo i prawo 3. Norma prawna, przepis prawny, stosunki prawne 4. Źródła prawa 5. Zobowiązania 6. Ubezpieczenia turystyczne 7. Umowy w turystyce i rekreacji:...poleca87%
Prawo

Prawo - II semestr

dobre materialy polecampoleca85%
Administracja

Omówienie podstawowych zagadnień z prawa cywilnego

na podstawie - kodeksu cywilnego, "Podstaw prawa cywilnego" pod redakcją E.Gniewka wykładów dr Ł.Żarnowcapoleca92%
Prawo

Prawo samorządowe

treść ściąg w załącznikupoleca85%
Rachunkowość

Cele i zadania inwentaryzacji

księgowym oraz ustalenie i wyjaśnienie różnic ujawnionych w czasie porównania, a także rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie . Istotnym również elementem inwentaryzacji jest ocena stanu i przydatności inwentaryzowanychpoleca85%
Prawo

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników.

, - za mienie powierzone, której podlegają tylko ci pracownicy, którym mienie zostało powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Zasady odpowiedzialności materialnej dotyczące wszystkichpoleca85%
Prawo

Zakres odpowiedzialności materialnej pracowników

materialnej. Odpowiedzialność materialna pracowników może zachodzić w dwóch przypadkach: - za szkody wyrządzone pracodawcy, której podlegają wszyscy pracownicy, - za mienie powierzone, którejpoleca86%
Język polski

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wojenna pożoga niszczy nie tylko ludzkie życie i mienie, ale przede wszystkim dusze?

Każda wojna niesie ze sobą ogromne straty materialne. Ludzie tracą domy, majątki, dobytek całego życia. Należy jednak pamiętać, że oprócz strat materialnych, wojna prowadzi do zniszczenia duchowego