profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojupoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Międzynarodowe organizacje ekonomiczne

OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Powstała 14 grudnia 1960 na mocy konwencji paryskiej, ale faktycznie działalność rozpoczęła 30 września 1961. W skład organizacji wchodzi 30 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata (...