profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowe organizacje pozarządowepoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe

Treść w załąćznikupoleca84%
Geografia

Współpraca miedzynarodowa

Organizacje międzynarodowe. Państwa współpracowały ze sobą już w starożytności . Celem podejmowanych wspólnie działań było osiągnięcie różnorodnych korzyści , głównie politycznych i gospodarczych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym współpraca...poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe

Notatki z pr. miedzynarodowego w zalacznikupoleca87%
Politologia

Stosunki międzynarodowe

notatkipoleca89%
Administracja

Prawo międzynarodowe

ściaga z prawa międzynarodowego publicznegopoleca85%
Prawo

Prawo lotnicze

Skrót z rozporzadzeń i dyrektyw dotyczacych prawa lotniczego, zarówno miezynarodowego jak i obowiązujacego w Polsce