profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Miasta turystyczno wypoczynkowepoleca76%
Geografia

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. Ze względu na funkcje miasta możemy wymienić: - miasta przemysłowe –...poleca83%
Geografia

Omów zróżnicowane funkcje i problemy największych miast Polski i świata

Miasto - jednostka organizacyjna, którą wyróżnia od innych: wielkość zajmowanej powierzchni charakter zabudowy (np. bloki), ilość ośrodków kulturalnych, zakładów pracy pozarolniczej. Funkcjepoleca82%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedstaw rozwój miast, rzemiosła i handlu w Europie okresie Średniowiecza

liczyły ok. 50 tyś mieszkańców i było ich ok. 10. Przede wszystkim były to miasta włoskie. Na początku miasta stanowiły własność feudalną a ich mieszkańcy byli poddanymi. Później wolność miast uzyskiwanopoleca82%
Historia

Lokalizacja miast i wsi na prawie niemieckim oraz różnice między lokalizacją na prawie polskim i niemieckim.

obserwowano ogromny rozwój miast . Mieszcza-nie walczyli o prawa i dostawali przywileje od królów, książąt, biskupów. Wynikiem tego także mieszkańcy miast polskich, zwłaszcza przybysze z Niemiecpoleca81%
Geografia

Życie codzienne miast i wsi w XIX wieku - rozwój gospodarki i przemysłu.

. Słaby rozwój miast i środków transportu, słaby rynek wewnętrzny i brak wolnej siły roboczej powodowały, iż rozwój ten nie był systematyczny. Były sukcesy, a po nich – upadki. Wiele inwestycji byłopoleca84%
Historia

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast.

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast . Okres między X a XIII wiekiem jest widownią formowania się miejskich zespołów osadniczych. Miastem