profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Miasta Sumerówpoleca83%
Historia

Sumerowie - życie codzienne

W miastach skupiało się życie kultarlane. Centrum miasta stanowiła świątynia. Z niej rzemieślnik otrzymywał surowiec, do świątyni oddawał gotowy produkt, tutaj składał rolnik zbiory rolnicze, jak i kupiec składał towary, odbywając podróże na...poleca83%
Historia

Mezopotamia

Mezopotamia nie miała wyraźnie wyodrębnionych granic, stąd też była w ciągu dziejów wielokrotnie najeżdżana przez różne ludy. Dlatego, w odróżnieniu od Egiptu, historia Mezopotamii jest bardzo burzliwa. Pierwotne plemiona zamieszkujące nadmorskie,...poleca72%
Historia

Wynalazki Sumerów

Sumerowie żyli na terenach Mezopotamii, czyli Międzyrzeczu. Położone ono było pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W ich delcie, nad zatoką Perską, utworzył się bardzo przyjazny dla...poleca87%
Historia

Starożytny Sumer.

, sztukę wznoszenia monumentalnych budowli, ideał abstrakcyjnej sprawiedliwości, wyrażony w zbiorach praw, wiele pojęć religijnych, do dziś kształtujących życie ludzi. Wynalazek wytopu szkła, mnóstwopoleca85%
Historia

Wpływ religii na życie codzienne w państwach starożytnych Despotii Wschodnich

Wpływ religii na życie codzienne w państwach starożytnych Despotii Wschodnich Starożytny Bliski Wschód oraz rejon Morza Śródziemnego stanowiły miejsce narodzin wielu wierzeń, rytuałów i koncepcjipoleca85%
Historia

Pozostałości czasów Antycznych.

estetycznych, a także opracowywali życiorysy autorów. Kolejną ważną rzeczą wprowadzoną przez Greków i Rzymian mającą wpływ na życie codzienne jest budownictwo, a konkretniej wybudowanie pierwszychpoleca83%
Historia

Od starożytności do średniowiecza

duchowieństwo. Najliczniejszym stanem było chłopstwo. Życie codzienne W średniowieczu zamki stanowiły centrum życia politycznego i kulturalnego. Były budowane z kamienia i cegieł, otoczone murami i fosąpoleca81%
Historia

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej

postępującej semityzacji Sumerów. U Sumerów rozwinęła się sztuka pisarska. Życie codzienne i rozwijająca się gospodarka zmuszały do spisywania dokumentów. Powstały epopeje o treści mitologicznej np. poemat o