profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Metoda Weroniki Sherbornepoleca85%
Pedagogika

Logopedia - MDS, W. Sherborne, 18 struktur wyrazowych.

Metoda Dobrego Startu W. Sherborne - ruch rozwijający 18 struktur wyrazowychpoleca86%
Pedagogika

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo

Metoda Weroniki Sherbourne- ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna ono mieć zaufanie do siebie,...poleca85%
Pedagogika

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 2006 r. Praca egzaminacyjna z pedagogiki specjalnej Temat:...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Logopedia

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie ( logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowypoleca87%
Pedagogika

Logopedia dyzartria - anartria.

Treść w załącznikupoleca87%
Pedagogika

Giełkot

Treść w załącznikupoleca90%
Pedagogika

Konspekt zajęć

współodpowiedzialności za partnera ? nauka pracy w 2-osobowym zespole (elementy metody W . Sherborne ) KLASA II ? dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastyczna LICZBA