profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Metoda dobrego startupoleca85%
Pedagogika

Logopedia - MDS, W. Sherborne, 18 struktur wyrazowych.

Metoda Dobrego Startu W. Sherborne - ruch rozwijający 18 struktur wyrazowychpoleca86%
Pedagogika

Metoda dobrego startu - Marta Bogdanowicz

Marta Bogdanowicz prof. dr hab. - psycholog kliniczny dziecięcy, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa dysleksji, przewodnicząca, a obecnie...poleca92%
Psychologia

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej...poleca85%
Pedagogika

Dysleksja

Dysleksja - czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania 3 typy dysleksji wg Marty Bogdanowicz: - Dysleksja typu wzrokowego - u jej podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Logopedia

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie ( logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowypoleca87%
Pedagogika

Logopedia dyzartria - anartria.

Treść w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

: METODA WERONIKI SHERBORNE W REWALIDACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGOpoleca87%
Pedagogika

Giełkot

Treść w załączniku