profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Menisk wklęsłypoleca81%
Fizyka

Oddziaływania międzycząsteczkowe - definicje

SIŁY SPÓJNOŚCI – to siły oddziaływania cząsteczek jednego rodzaju ze sobą. SIŁY PRZYLEGANIA – to siły oddziaływania cząsteczek różnego rodzaju ze sobą. Skutkiem istnienia siły przylegania jest powstawanie menisku. MENISK WKLĘSŁY – powstaje,...poleca81%
Fizyka

Siły międzycząsteczkowe, menisk, dyfuzja.

HIPOTEZA CZASTECZKOWEJ BUDOWY SUBSTANCJI: - Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek o różnych wielkościach. - Mieszanie się cząsteczek polega na wypełnianiu luk między dużymi cząsteczkami przez cząsteczki o małych rozmiarach. Co to jest...poleca84%
Fizyka

Ciecz

* występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe , które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem. * oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występujepoleca83%
Fizyka

Budowa cząsteczkowa ciał

a najwolniej w ciałach stalych SKALA KELWINA - skala bezwzględna, najmniejsza temp. to 0K, różnica miedzy skala KELWINA, a CELCJUSZA to 273 stopnie Siły międzycząsteczkowe działającepoleca85%
Chemia

Pojecia chemiczne- 1klasa LO

Układ okresowy- zbiór pierwiastków ulożony w uporządkowany sposób, wg. Wzrastających mas atomowych. Właściwości pierw. Zmieniają się w sposób okresowy. Prawo okres. Mend.- wraz ze wzrostem maspoleca81%
Fizyka

Właściwości mechaniczne ciał stałych, cieczy i gazów

- sublimacja - resublimacja RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY CIAŁAMI: - sprężyste - grawitacyjne - magnetyczne - elektrostatyczne - elektromagnetyczne - międzycząsteczkowepoleca83%
Chemia

Wiązania Chemiczne

wodór-inny atom jest dzielone na dwa slabsze "półwiązania" inny atom-wodór i wodór-inny atom. Oddziaływania międzycząsteczkowe Oddziaływania międzycząsteczkowe to inne niż wiązania