profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Medycyna Hipokratesapoleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych kulturach ?

Kultura rzymska i kultura grecka to dwie wielkie kultury po których wiele pozostałości przetrwało do dziś. No właśnie, czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ w czasach nam...poleca83%
Biologia

Słynni biolodzy

1. Początki biologii. Początki biologii sięgają starożytności - twórcą zoologii był Arystoteles (IV w. p.n.e.), botaniki - Teofrast z Eresos (IV/III w. p.n.e.). Przełomem w rozwoju biologii stało się wynalezienie 1590 mikroskopu, a następnie...poleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Rzymianach?

przysłowie:że ,,Kto nie umiał po łacinie,ten musiał pasać świnie". Do dziś funkcjonują w polszczyźnie łacińskie powiedzenia.Łacina jest nadal używna jako oficjalny język kościoła katolickiego,a papież co rokupoleca85%
Język polski

Przeszłość jest zawsze żywa...

. Rzeczy te bardziej lub mniej gotowe odziedziczyliśmy po tych, którzy tu byli przed nami. Każdy z nas, żyjący dzisiaj, jest częścią całości, jest cząstką ludzkości. Bez niej nie istniałaby i niepoleca89%
Geografia

Wyjaśnij sens słów : „Tej Ziemi nie odziedziczyliśmy po rodzicach, lecz wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Uzasadnij konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi.

stanowiącego podstawę życia organizmów zwierzęcych i roślinnych, co z kolei prowadzi do wyginięcia wielu gatunków. Do szczególnie zanieczyszczonych akwenów należą: Morze Bałtyckie i Morze Śródziemnepoleca85%
Język polski

Czy cierpienie jest zwykle konsekwencja winy?

doskonali, a choroby i śmierć nie panowały nad nimi, ale zniweczyli oni dary Boże i zaczęli podążać ścieżkami grzechu. My zaś, będąc ich dziećmi, odziedziczyliśmy niedoskonałość. Ponadto do choroby danegopoleca82%
Historia

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

.Mamy więc kolejny "ślad" świadczący o przydatności wynalazków Greków i Rzymian. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jest