profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Medycyna greckapoleca76%
Historia

Kultura Starożytnej Grecji.

Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju...poleca75%
Historia

Osiągnięcia kultury greckiej i hellenistycznej.

Starożytna Grecja i Rzym, ich dokonania kulturowe i cywilizacyjne miały olbrzymi wpływ na rozwój całej Europy. Wiele późniejszych epok korzystało z dorobku tych cywilizacji, sięgało po wypróbowane wzory, nie tylko korzystało z tematów, motywów,...poleca78%
Wiedza o kulturze

Sztuka starożytnej Grecji.

Sztuka starożytnej Grecji Encyklopedia dzieli się na następujące okresy kulturowe: 1. XI w. p.n.e. - Egejski 2. XI - VI w. p.n.e. - Archaiczny 3. V - IV w. p.n.e. - Klasyczny 4. I I I wpoleca84%
Historia

Prównanie starożytnej Grecji i Rzymu

, ukształtował się stan posiadania i utrwaliły odrębności poszczególnych grup etnicznych (Jonowie, Achajowie, Dorowie). W XVII?XII w. p.n.e. na terenie starożytnej Grecji rozwinęła się oryginalnapoleca83%
Historia

„Osiągnięcia kulturalne Starożytnej Grecji w dziedzinie sztuki, architektury i literatury”

„Osiągnięcia kulturalne Starożytnej Grecji w dziedzinie sztuki, architektury i literatury” Kultura Starożytnej Grecji zaczęła rozwijać się po upadku kultury mykeńskiej, której to przyczynąpoleca84%
Wiedza o kulturze

Kultura starożytnej Grecji

kolejnym okresie zaczyna się naturalistyczne oddawanie rzeźbionej postaci często także w ruchu. Do najsłynniejszych przedstawicieli sztuki rzeźbiarstwa w starożytnej Grecji należeli Pliniusz, którypoleca85%
Historia

Kultura starożytnej Grecji

1)Budowle i miejsca. Akropol (z gr. Akropolis-wysokie miasto), część starożytnych Aten położony na wzgórzu. Wzniesiony około V wiek p.n.e. Stanowił ważne miejsce w życiu społecznym. Wczasach czasach