profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Medaliony Nałkowskapoleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie...poleca84%
Język polski

Medaliony - Zofia Nałkowska

Jak powstały "Medaliony" ? Zofia Nałkowska napisała ten utwór w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pisarka była członkiem tej komisji i wszystko, co zawarła w swojej...poleca83%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta: "To ludzie ludziom zgotowali ten los"?

podstawie postaram się dowieść iż stwierdzenie „to ludzie ludziom zgotowali ten los ” całkowicie streszcza przyczyny ludzkich trosk i okropnych wydarzeń z przeszłości jak i dzisiejszych czasówpoleca84%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta: "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

Jak rozumiesz słowa motta " Ludzie ludziom zgotowali ten los "? " Ludzie ludziom zgotowali ten los "... Jak rozumiesz słowa motta - " Ludzie ludziom zgotowali ten los "poleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta - „Ludzie ludziom zgotowali ten los”?

większe lub mniejsze piętno swojego okrucieństwa, skłaniając ich ku refleksji nad prawdziwością zawartych w motcie słów, że " ludzie ludziom zgotowali ten los ".poleca82%
Język polski

"Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli". Wyjaśnij sens motta Gustawa Herlinga - Grudzi

, inne nawyki i odruchy: tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli”, opowiada nam o czasie spędzonym w łagrze sowieckim w Jercewie. W łagrze przedpoleca83%
Język polski

Groza faszyzmu w świetle motta do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej „ludzie, ludziom zgotowali ten los”

osób wojna wywarła większe lub mniejsze piętno swojego okrucieństwa, skłaniając ich ku refleksji nad prawdziwością zawartych w motcie słów, że " ludzie ludziom zgotowali ten los "