profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Medaliony Nałkowskapoleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie...poleca85%
Język polski

Medaliony - Zofia Nałkowska

Jak powstały "Medaliony" ? Zofia Nałkowska napisała ten utwór w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Pisarka była członkiem tej komisji i wszystko, co zawarła w swojej...poleca84%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta: "To ludzie ludziom zgotowali ten los"?

podstawie postaram się dowieść, iż stwierdzenie "to ludzie ludziom zgotowali ten los " całkowicie streszcza przyczyny ludzkich trosk i okropnych wydarzeń z przeszłości jak i dzisiejszych czasówpoleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta: "Ludzie ludziom zgotowali ten los"

na każdej z tych osób wojna wywarła większe lub mniejsze piętno swojego okrucieństwa, skłaniając je ku refleksji nad prawdziwością zawartych w motcie słów, że " ludzie ludziom zgotowali ten los ".poleca85%
Język polski

Jak rozumiesz słowa motta - „Ludzie ludziom zgotowali ten los”?

większe lub mniejsze piętno swojego okrucieństwa, skłaniając ich ku refleksji nad prawdziwością zawartych w motcie słów, że " ludzie ludziom zgotowali ten los ".poleca85%
Język polski

Odnosząc się do literatury, filmów, artykułów rozwiń myśl: "Ludzie ludziom zgotowali ten los".

ludziom zgotowali ten los ", że to ludzie budowali te obozy. . . . Czy oby na pewno ludzie ? Czy katów, bezdusznych oprawców można nazwać ludźmi? Przerażające jest to, że to oni stworzyli