profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Marsz Czarnych Koszulpoleca84%
Historia

Narodziny i rozwój faszyzmu we Włoszech i Niemczech.

TEMAT: NARODZINY I ROZWÓJ FASZYZMU WE WŁOSZECH I NIEMCZECH 1. Przyczyny rozwoju faszyzmu we Włoszech. ? Brak autorytetu parlamentu w społeczeństwie (korupcja, przekładanie interesów partyjnych) ? Zła sytuacja gospodarcza (bezrobocie, inflacja,...poleca82%
Historia

Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918 - 1939).

Kryzys demokracji w latach międzywojennych XX wieku spowodowany był głównie niezadowoleniem społeczeństwa i brakiem akceptacji zastanego ładu który nastąpił po zakończeniu I Wojnie Światowej. Rozwój totalitaryzmu w tym czasie można również...poleca82%
Historia

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech.

faszyzmu w panstwie, gdzie panuje ogólny chaos i niezadowolenie spoleczne. Teraz zajme sie rozwojem tegoz ruchu we Wloszech a pózniej takze i w Niemczech . Faszyzm wloski nieodparcie kojarzy sie zpoleca84%
Historia

Geneza i rozwój faszyzmu w Europie

władzy. Zarówno w Niemczech i we Włoszech było to związane z walką o zjednoczenie narodowe, które przeradzały się niekiedy w wojny domowe. Przegrani w tych walkach nie poddawali się łatwo. Rozmyślalipoleca81%
Historia

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech.

(postac skrajna przybral w Niemczech ). Forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej wprowadzona w 1922 r. we Wloszech a z czasem i winnych krajach opierala sie na zasadzie wodzostwa, dysponujacapoleca84%
Historia

Powstanie i rozwój faszyzmu (Niemcy i Włochy)

zaatakował Abisynię i w rok zajął te jedyne niepodległe państwo afrykańskie. Sprzeciwy państw zachodnich (Wielkiej Brytanii i Francji) okazały się tak symboliczne, że podsycały tylko we Włoszech i Niemczechpoleca83%
Historia

Początek faszyzmu we Włoszech i ruchy nazistów w Niemczech

Robotników (NSDAP) została utworzona na wzór partii Mussoliniego i w podobny sposób jak faszyści we Włoszech przejęła władzę w Niemczech . Jednak przez swoją skrajnie rasistowską ideologię odróżniała się od