profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Marsz Czarnych Koszulpoleca85%
Historia

Narodziny i rozwój faszyzmu we Włoszech i Niemczech.

TEMAT: NARODZINY I ROZWÓJ FASZYZMU WE WŁOSZECH I NIEMCZECH 1. Przyczyny rozwoju faszyzmu we Włoszech. ? Brak autorytetu parlamentu w społeczeństwie (korupcja, przekładanie interesów partyjnych) ? Zła sytuacja gospodarcza (bezrobocie, inflacja,...poleca82%
Historia

Na wybranych przykładach scharakteryzuj kryzys demokracji w Europie w okresie międzywojennym (1918-1939).

Kryzys demokracji w latach międzywojennych XX wieku spowodowany był głównie niezadowoleniem społeczeństwa i brakiem akceptacji zastanego ładu, który nastąpił po zakończeniu I Wojnie Światowej. Rozwój totalitaryzmu w tym czasie można również...poleca85%
Politologia

Geneza faszyzmu

pierwszej tego rodzaju wojnie, stworzyły niezwykle podatny grunt dla nowej ideologii. (To już nie dotyczy tego pytania, ale tak dodatkowo napisałam to sobie przeczytajcie) NARODZINY I ROZWÓJ FASZYZMU WEpoleca83%
Historia

Narodziny faszyzmu w Europie.

ustrój, stanowiący bez wątpienia czarną kartę historii? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w aspekcie chronologiczno - problemowym, przyglądając się sytuacji w latach 1919 - 1939 we Włoszech ipoleca89%
Historia

Powstanie państw faszystowskich i ich wpływ na upadek ładu powersalskiego.

podziału świata jakiej pragnęli Niemcy, rozpoczynając I wojnę światową, zakończyła się klęską. W Niemczech zniesiono obowiązkowa służbę wojskową ( miało być 100 tys. Żołnierzy ochotników), zredukowano