profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Mapy wieloskalowepoleca83%
Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Mapa - jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) z uwzględnieniem krzywizny terenu. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne przedstawione są za pomocą odpowiednich...poleca84%
Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Mapa jest rysunkiem przedstawiający na płaszczyźnie zmniejszony i uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części według przyjętych zasad odwzorowania kartograficznego i przy użyciu...poleca85%
Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Spis treści 1. Pojęcie mapy. 2. Odwzorowanie kartograficzne. 3. Siatka geograficzna i jej skład. 4. Siatka kartograficzna i jej rodzaje. 5. Różnice ( mapa , plan, szkic). 6. Elementy mapy. 7. Cechy mapy. 8. Klasyfikacja map. 9. Rodzajepoleca85%
Geografia

Mapa jako żródło informacji geograficznej

Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znaków i barw. Plan różni się tym od mapy że nieuwzględniapoleca85%
Kartografia i topografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

potrzeb użytkownika. Jest to bardzo ważne źródło informacji geograficznej . Ze względu na charakter i dominującą tematykę zawartych w atlasie map, możemy mówić o atlasach ogólnogeograficznych albo