profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Makrozooplanktonpoleca89%
Biologia

Hydrobiologia - zooplankton

ZOOPLANKTON - plankton zwierzęcy, drobne organizmy w wodzie, nie mogące się przeciwstawić prądom i unoszą się w toni wodnej W zależności od wielkości: 1) nanoplankton – od 0,002 – 0,02 mm, PROTOZOA (pierwotniaki), SARCODINA (wiciowce),...poleca84%
Biologia

Znaczenie ryb w obiegu fosforu i skutki nadmiernych połowów.

Znaczenie ryb w obiegu fosforu jest bardzo duże.Plankton przetwarza związki organiczne fosforu udostępniając je rybom.Dzięki połowom ryb(które zjadły bogaty w fosfor zooplankton ) przez człowieka ipoleca85%
Biologia

Ruchy ekologiczne w Polsce - ich rola i ocena prowadzonej działalności.

różnych metod: zastosowanie modeli matematycznych, eksperymenty laboratoryjne i badania terenowe. Ekologia ma ścisły związek z ewolucjonizmem, hydrobiologią , botaniką, zoologią, mikrobiologią, fizjologią