profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ludzkie postawy wobec cierpienia wypracowaniepoleca87%
Język polski

Posługując się przykładami z historii, lektury i filmu napisz wypracowanie na temat:’’Cierpienie jednych odrzucało od Boga, a innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

Odkąd istniał człowiek było i cierpienie. Jest ono nieodłączną częścią ludzkiego życia. Myśląc o cierpieniu mamy zawsze na myśli jakieś nieszczęście, które nas dotyka. Od wieków ludzie za cierpienie obwiniali Boga, pytając dlaczego będąc takim...poleca89%
Język polski

„Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona” (ks. Józef Sadzik) – ludzkie postawy wobec cierpienia.

Człowiek został stworzony nie tylko do przyjmowania dobra, ale również do odczuwania cierpień. Większość z nas myśli, że jeżeli coś nie jest po ich myśli, jeśli czekają na nich jakieś przeciwności losu, to Bóg ich nie kocha, i odwracają się od...poleca86%
Język polski

Posługując się przykładami z historii, literatur i filmu, napisz wypracowanie na temat: „Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona” (ks. Józef Sadzik) – ludzkie postawy wobec cierp

noc oczu nie dała zamknąć i zemdlonego upokoić ciała” był Jan Kochanowski. Swój ból przelewał na papier pisząc treny. Szukał w nich odpowiedzi na pytanie, co stało się z jego córką po śmierci. Choćpoleca86%
Język polski

Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona”-ludzkie postawy wobec cierpienia.

, innych przynaglało do wpadnięcia w Jego ramiona ”, tymi słowami chcę przedstawić kilka ludzkich postaw wobec Boga w obliczu cierpienia . W filmie pt. "Pokój syna" reżyser przedstawiapoleca91%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" (ksiądz Józef Sadzik) - ludzkie postawy wobec cierpienia.

" Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga , innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona " - pisał ksiądz Józef Sadzik. Czy miał rację? Cierpienie przybliża ludzi do Boga , czy też ich odpoleca89%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona"- ludzkie postawy wobec cierpienia

” Przyznaje się , że to przez niego spotykają go cierpienia a nie przez Boga . Tobiasz do końca pozostał wierny Bogu, ale jest wiele historii o ludziach, którzy w obliczu cierpienia zrzucają wszystko na Bogapoleca88%
Język polski

Posługując się przykładami z historii, literatury i filmu, napisz wypracowanie na temat: „Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona” (ks. Józef Sadzik) – ludzkie postawy wobec cier

i dziękować za nie Bogu, a drudzy obwiniali Boga i odwracali się od Niego mając do niego pretensje za to, że Bóg ich na nie skazuje. Niektórzy ludzie zmienili swój stosunek do Boga nie cierpiąc