profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ludzie bezdomni obraz środowisk społecznychpoleca84%
Język polski

Obraz środowisk społecznych - "Ludzie bezdomni"

INTELIGENCJA (Lekarze,Inżynierowie) Ta grupa jest w powieści wewnętrznie bardzo zróżnicowana.Z jednej strony należą do niej lekarze, inżynierowie (Judym, Korzecki), którzy widza niesprawiedliwość panującą w otaczającym ich świecie, chcą zmienić...poleca85%
Język polski

Obraz życia środowisk społecznych w "Ludziach Bezdomnych" Stefana Żeromskiego.

znajdował się warsztat szewski, w którym czuć było nieprzyjemny fetor. Obok można było dostrzec fabrykę peruk, które używały Żydówki. Ludzie byli bardzo schorowani, wynędzniali i brudni. * ULICEpoleca85%
Język polski

Ocena kodeksu etycznego lekarzy warszawskich w "Ludziach bezdommych".

Stefan Żeromski należy do najwybitniejszych twórców epoki literackiej zwanej Młodą Polską. Jego sztandarowym dziełem są „ Ludzie bezdomni ”. Utwór ten odczytywano jako protest przeciwpoleca85%
Język polski

Opracowanie pytań na maturę ustną z Młodej Polski.

popędy.Zachowanie człowieka jest zdeterminowane przez instynkt, dziedziczność i środowisko. Celem literatury jest dogłębna analiza środowisk ludzkich, zwłaszcza więzi społecznych . Zadaniem pisarza