profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Literatura polityczna doby oświeceniapoleca83%
Język polski

Opracowanie Renesansu, Baroku i Oświecenia.

RENESANS 1. Wyjaśnij pojęcia: renesans, humanizm, reformacja. Renesans – Nazwa pochodzi z języka francuskiego i oznacza „odrodzenie”. Upowszechniona została dopiero w epoce oświecenia i w XIX wieku, a służyć miała określeniu odrodzenia...poleca83%
Język polski

„Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku

humanizmu, której głównym założeniem był antropocentryzm – czyli skupienie uwagi w sztuce literaturze i filozofii na człowieku. Główne nurty filozoficzne oświecenia swą uwagę koncentrują właśnie napoleca83%
Historia

Epoka baroku ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć intelektualnych

. W czasach baroku pojawiły się również pierwsze zwiastuny oświecenia . Kartezjusz dał początek racjonalizmowi (Cogito ergo sum), a John Locke ? empiryzmowi (Tabula rasa). Za ojca libertynizmu uważapoleca79%
Język polski

Powtórka z epok - Barok, Oświecenie.

problematyki, powaga tonu • Tematyka marności, nicości i przemijania • Poszukiwanie miejsca dla człowieka 11. Żartem i serio o wadach Polaków w wybranych utworach renesansu i baroku . +Renesnaspoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

powściągliwością tonu, refleksyjnością. List w Polsce był rozpowszechniony w okresie oświecenia ( I . Krasicki, S. Trembecki), w okresie romantyzmu przybrał charakter mniej retoryczny, a bardziej intymny, np. u Jpoleca83%
Język polski

Epoki literackie

oświecenia , nie ma w nim tak wyraźnego jak we Francji nurtu dyskusji religijnych, deklaracji deizmu czy libertynizmu, tym bardziej, że najwybitniejsi przedstawiciele literatury i kultury to duchowni