profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

List do radnego w sprawie budowy elektrowni atomowejpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie budowy elektrowni atomowej

(załącznik pokazuje jak to powinno porządnie wyglądać:) ) Szanowny Panie Radny! Na początku pragnę przytoczyć problem w sprawie którego piszę ten list. Słyszałam o planach budowy elektrowni jądrowej w naszym regionie. Wiem, że na ten...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

[data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawiepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Napisz list do radnego danego miasta, w którym przedstawisz stanowisko w sprawie budowy obwodnicy, która będzie przebiegać przez tereny o niepowtarzalnym krajobrazie

Miasta Poznania Obserwując plan budowy nowej obwodnicy, przebiegającej przez Poznań zauważyłam, że droga ma przebiegać przez dolinę, w której rosną niezwykłe dęby. Wiem, że w naszympoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

(Miejscowość i data)pgr SzP. Radny Rady Gminy Jan Kowalski List /petycja w sprawie budowy obwodnicy (miejscowość). W związku z nasilającym się ruchem samochodów wpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

list do pana prosząc o interwencje, w odpowiednich organizacjach, w trudnej dla naszego osiedla sprawie . Niedawno została zbudowana tu nowa ulica, bardzo ułatwiło to mieszkańcom codzienne życie, alepoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego.

list i poprosić aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy poruszył problem drogi gminnej z ……. do …….. . Jakość tej drogi oraz jej pobocza jest fatalna. Dziury w asfalcie są kłopotliwe, wręcz