profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

List do politykapoleca85%
Język polski

List do polityka

Warszawa, 20.11.2008 Szanowny Panie Premierze W moim skromnym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnymi problemami. Wiem, że jest Pan człowiekiem bardzo zajętym, jednak wierzę, że z okazji kampanii „Młodzież przyczynia...poleca85%
Język polski

List otwarty do sławnego polityka.

1 październik 2004r. Szanowny Panie Prezydencie! W swym liście postanowiłam zwrócić się do Pana z pewnym problemem. Wiem, że jest Pan bardzo zajęty, aczkolwiek wierzę, iż zechce Pan przeczytać ipoleca85%
Język polski

List do polityka

zechce Pan przeczytać mój list . Mianowicie, widząc co dzieje się w polskiej i światowej polityce militarnej, zainteresował mnie los Naszych żołnierzy. Do służby wojskowej są powoływanipoleca85%
Język polski

List otwarty antywojenny.

zacząłem się interesować polityką i działaniami wojennymi państwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tej dziedzinie wielu rzeczy jeszcze nie wiem, nie rozumiem dlatego proszę Pana o przeczytanie mojegopoleca85%
Biologia

List do wody

zanieczyszcza tak potrzebną do życia wodę. Bez wody umiera każde żywe stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Cała woda, także woda z kranu, pochodzi z obiegu hydrologicznego: z oceanów, jezior i rzekpoleca85%
Historia

Napisz list do ambasadora Francji w Berlinie, w którym przedstawisz ówczesną sytuację Niemiec w latach '30 (praca na 250 słów)

niepokojących wydarzeń, które niosą za sobą groźbę naruszenia bezpieczeństwa granic naszej Ojczyzny. Dlatego też czuję się zobligowany do przedstawienia Panu moich refleksji w tym aspekcie. Jak Panu