profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Liryka jej gatunki i podziałpoleca74%
Język polski

Liryka, jej gatunki i podział

Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki). Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się...poleca85%
Język polski

Rodzaje i gatunki literackie.

). OGROMNA ROLA SYMBOLU, WIARA W MAGIĘ LICZB, WYMOWĘ ZNAKÓW, NATURY. DUALIZM WARTOŚCI ( PODZIAŁ NA DOBRO I ZŁO, NIEBO-PIEKŁO, DUSZĘ-CIAŁO). POSTRZEGANIE ŻYCIA LUDZKIEGO JAKO KRUCHEGO, PRZEMIJALNEGO I PEŁNEGOpoleca85%
Język polski

Scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej.

scenie. Te trzy podstawowe rodzaje literackie dzielą się w swoim obrębie na gatunki literackie. W polskiej literaturze odrodzeniowej reprezentowane są wszystkie podstawowe rodzaje literackie, choć epika ipoleca83%
Język polski

Rodzaje i gatunki literackie

– utwór ku czci zmarłych, rozpamiętujący ich dokonania, zasługi i zalety - triolet – gatunek o wyznaczonych ścisłych zasadach budowy, służył za popis poetyckiego kunsztu Podział lirykipoleca86%
Język polski

Literatura i jej klasyfikacje

, baśń, epopeja, legenda, opowiadanie, mit, pamiętnik DRAMAT ☆ wydarzenia są przedstawiane przez osoby dramatu ☆ podział na akty i sceny, tekst główny (dialogi, monologi), tekst pobocznypoleca81%
Język polski

Rodzaje literackie i gatunki

albo tego morału wysłuchać albo tez ponieść karę Sytuacja liryczna w wierszu Autor opisu bez angażowania się emocjonalnego opisuje wygląd wnętrza ubogiej chałupy i jej mieszkanek. Opis