profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Librettopoleca85%
Język polski

Terminologia teatralna

ADAPTACJA Opracowanie na użytek sceny tekstu niedramatycznego, np. powieści, scenariusza filmowego. Przedmiot częstych sporów o prawo do nadawania dzielu innego kształtu, niż zrobił to autor. ADEPT Osoba występująca na scenie bez stosownych...poleca71%
Język polski

Definicje i rodzaje dramatów

Dramat, z greckiego drma – („działanie, akcja”), jeden z trzech głównych (obok liryki i epiki) rodzajów literackich, trakto-wany często jako gatunek sztuki syntetycznej, wielotworzywowej – zarówno literackiej, jak i teatralnej. Wykształcił się ze...poleca80%
Język polski

Słownik terminów teatralnych

miejsc dla widzów, by słyszalność z areny była dobra nawet na najdalszych miejscach. ANIMACJA TEATRALNA Technika ożywiania lalek, przedmiotów w teatrze plastycznym i lalkowym. W zależności odpoleca60%
Język polski

Jak napisać recenzję?

problematyki. Aktualność czy muzealność? Sztampowość. Prowokacyjność. Aspekt polityczny, społeczny, socjologiczny. Akcja, jej rozwój. Powiązanie między scenami. Rytm spektaklu. Narracja teatralna