profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Latarnia morska w Farospoleca84%
Historia

Siedem cudów świata starożytnego

Siedem cudów świata, nazwa ta obejmuje w czasach starożytnych (w okresie hellenistycznym) 7 słynnych budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze względu na wyjątkowe walory artystyczne i niezwykłe rozwiązania techniczne. Najstarszą i...poleca83%
Historia

7 cudów starożytnego Rzymu

7 CUDÓW STAROŻYTNEGO ŚWIATA Siedem cudów starożytnego świata to siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenionych przez starożytnych Greków. Kanon doskonałości, na podstawie, którego wyróżniono siedem...poleca86%
Język polski

7 cudów świata

PIRAMIDA CHEOPSA Piramida Cheopsa (ok. 2560 p.n.e) oraz stające obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespół piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik sfinksa. Zabytki te...poleca82%
Historia

Siedem cudów świata starożytnego

Siedem cudów świata to nazwa obejmująca w czasach starożytnych siedem słynnych budowli i dzieł sztuki, które Grecy wyróżnili ze względu na wyjątkowe walory artystyczne i niezwykłe rozwiązaniapoleca84%
Historia

Wymień i opisz Siedem cudów świata starożytnego

1. Piramida Cheopsa – piramida egipska, zbudowana ok. 2560r. p. n. e. w Gizie w pobliżu KairuZaprojektował ją prawdopodobnie Hemon, Jest częścią nekropolii memfickiej, pochowany w niejpoleca82%
Historia

Siedem cudów świata

. Faros , niewielka wysepka u wejścia do portu starożytnej Aleksandrii, na której w 300-280 p.n.e. na zlecenie Ptolemeusza I Sotera wybudowano latarnię morską, jeden z 7 cudów świata starożytnegopoleca83%
Wiedza o kulturze

7 cudów starożytnego świata

Siedem cudów starożytnego świata to siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenionych przez starożytnych Greków. Kanon doskonałości, na podstawie któregopoleca85%
Wiedza o kulturze

Siedem cudów świata

lasami...” Dlatego też występuje akurat „ siedem cudów świata ” Mianem siedmiu cudów świata określa się siedem przykładów dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczególnie cenionych