profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kulturkampf w Niemczechpoleca88%
Historia

Daty 1830 - 1923

1830-1842 - wydanie Kursu filozofii pozytywnej Augusta Comte\'a - początki pozytywizmu 1833 - powstanie pierwszej wielkiej centrali związkowej (Anglia) 1844 - uruchomienie pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich (Warszawa - Grodzisk...poleca85%
Historia

Kulturkampf - notatka

1870 - powstała partia "Centrum", polityczna reprezentacja katolików. Liderem partii był Ludwig Windthorst. Partia domagała się wprowadzenia do konstytucji praw gwarantujących dotychczasową pozycję Kościoła katolickiego. 18.01.1871 - w...poleca82%
Historia

Ważne daty

Podchorążych? 1830 ? powstanie we Francji przeciwko Karolowi X 29 XI 1830 ? noc listopadowa 24-25 II 1831 ? bitwa pod Grochowem 26 V 1831 ? bitwa pod Ostrołęką 1838 ? pierwszy rejs statkiempoleca82%
Stosunki międzynarodowe

Historia Powszechna XX w. i Historia Polski, ściąga, daty

LEGITYMIZMU -POSTANOWIENIA: ROZBIOR NIEMIEC, WŁOCH, UTW. KRÓL. NIDERLANDÓW, ŚWIĘTE PRZYMIERZE 3. POWSTANIA W POLSCE: -LISTOPADOWE - 1830 -31: >AKCJA NA BELWEDER - 29 XI 1930 >RZĄD TYMCZ. ADAMApoleca88%
Politologia

Historia Powszechna i historia Polski (od Rewolucji Francuskiej), daty

POSTANOWIENIA: ROZBIOR NIEMIEC, WŁOCH, UTW. KRÓL. NIDERLANDÓW, ŚWIĘTE PRZY. 3.POWSTANIA W POLSCE: LISTOPADOWE – 1830 -31: AKCJA NA BELWEDER – 29 XI 1930 RZĄD TYMCZ. ADAMA CZARTORYSKIEGO STOCZEK I WAWER