profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura szlacheckapoleca79%
Historia

Społeczeństwo polskie w XVI wieku - rozwój.

Wiek XVI (rozwój) : -szlachta: w XVI wieku ziemie polskie zamieszkiwało około 8 milionów ludności z czego 10% stanowiła szlachta. Miała ona najwyższe znaczenie w kraju szczególnie pod względem politycznym. Jej procentowa ilość była jedną z...poleca85%
Historia

Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku

Praca kontrolna z historii Temat: „Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku” Szlachta jest stanem społecznym, który istniał w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukraińskich ziemiach w...poleca84%
Język polski

Motyw arkadii w literaturze.

Wstęp do motywu ARKADIA Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku” i utraconych na zawsze krainach szczę ścia, gdzie człowiek beztroski...poleca82%
Geografia

Kultura polska elementem kultury europejskiej

Wstęp Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawianie i naszkicowanie głównych elementów ewolucji kultury polskiej jako elementu kultury europejskiej do XX wieku. Słowo "kultura" jest jednak wieloznaczne. Pojęcie...poleca84%
Historia

Gospodarka i społeczeństwo polskie w XVI w.

Gospodarka i społeczeństwo polskie w XVI w . W XVI wieku ukształtował się na ziemiach polskich specyficzny rodzaj gospodarki, nazywany gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą. Był to efekt podziałupoleca81%
Historia

Monarchie stanowe i społeczeństwo stanowe w XIV i XV wieku. Polska pod rządami Jagiellonów.

Dzięki reformą K. Wielkiego utrwaliła się w Polsce monarchia stanowa. Społeczeństwo podzielone było na stany, z którymi władca dzielił się władzą. Dzięki temu w Polsce wykształciły się cztery stanypoleca85%
Historia

Złoty wiek w Polsce

Brak wersji przejrzanejSkocz do: nawigacji, szukaj Wiek XVI jest nazywany złotym wiekiem dziejów Polski. Kraj był wówczas rozległy i zasobny. W połowie wieku liczył 990 tys. km² powierzchni i ok. 11poleca84%
Historia

Reformatorzy religijni XV i XVI w.

prymat katolicyzmu w Europie. Rozwój reformacji w XIV wieku już z początkiem XVIII stulecia został zahamowany. Postanowienia soboru trydenckiegopoleca85%
Historia

Jagiellonowie

zwyciężono w 1462). Skutki wojny 13-letniej: II pokój w Toruniu, do Polski wraca Pomorze zachodnie wraz z Warmią (Prusy Królewskie, Koronne lub Polskie ), pozostała część państwa krzyżackiego ze stolicą w