profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura słowiańskapoleca86%
Historia

Prasłowianie

Praca w załączniku, jest ona bardzo obszerna wynosi on czystego tekstu 113 storn + kilka bibliografi.poleca84%
Historia

Słowianie

Słowianie, najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie środkową, wschodnią i południowo-wschodnią część tego kontynentu. Zwyczajowo dzielą się na Słowian wschodnich (Rosjanie, Ukraińcy,...poleca82%
Historia

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej

W okresie I Wojny Światowej ziemie polskie okupowane były przez trzech zaborców, Rosję, Niemcy i Austro–Węgry. Polscy żołnierze nie chcieli walczyć między sobą, będąc w mundurach różnych zaborców. W dniu wybuchu I Wojny Światowej w Polsce...poleca88%
Język polski

Pochodzenie i najważniejsze zabytki języka polskiego

- Prasłowianie . Przez kilka wieków — od III w. p. n. e. do III w. n. e. zamieszkiwali tereny między Odrą a Bugiem, Karpatami a Bałtykiem oraz nad Prypecią i środkowym Dniestrem. Okres ten nazywamy wspólnotąpoleca81%
Historia

Mitologia Słowian

wyznaczał nowonarodzonemu jego przyszły los, szczęście i długie życie lub troski i rychłą śmierć. Święta Prasłowianie obchodzili cztery główne święta: 21 Marzec - pierwszy