profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura Rzymianpoleca86%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

1. Starożytni Rzymianie położyli ogromny wkład w dziedzinie budownictwa komunalnego: - zapoczątkowali roboty melioracyjne zmierzające do osuszenia bagien - brukowanie drug i ulic - by doprowadzić wodę do miast budowali akwedukty - budowali...poleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

kanalizacji .moim zdaniem Rzymianie zasłużyli na miano matki kultury i nauki. Bibliografia; http://zalicz.net/10500/ dorobek - kulturalny -grek%C3%B3w-i- rzymian -w-staro%C5%BCytno%C5%9Bci httppoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian

dzieło to praca "O wojnie galicyjskiej". Utwory tych twórców są cennym źródłem informacji o życiu i poczynaniach starożytnych Rzymian . Architektura rzymska rozwijająca się na wzorcach etruskich ipoleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnego Rzymu

starożytnym świecie, pozostawiło po sobie ogromny dorobek kulturalny . Nie można jednak zapominać o greckich oraz etruskich korzeniach tejże kultury. M. in. słynna „Wilczyca kapitolińska”, będąca symbolempoleca82%
Historia

Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu - referat

pozostały do dziś, nadal korzystamy z ich nauk, ale i podziwiamy ich wyczyny. Postaram się omówić dorobek kulturowy obu tych cywilizacji. Dorobek kulturalny Greków dotyczył wielu różnych dziedzinpoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymu

ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian . Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej. Artyści nadal tworzyli