profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura polskiego średniowieczapoleca83%
Język polski

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Początki (X-XI-XII) Kultury Polskiej Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w...