profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura Polski średniowiecznej na tle kultury europejskiejpoleca86%
Wiedza o kulturze

Kultura polskiego Średniowiecza.

W niniejszej pracy przedstawiam najważniejsze zagadnienia, które miał największy wpływ na rozwój kulturalny średniowiecznej Polski . Organizacja kościelna na przełomie X- XI wieku w Polsce pozostawała za krajami Europy zachodniej. Oprócz...