profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kultura dworska i rycerska w średniowieczupoleca75%
Historia

Kultura dworska i rycerska w średniowieczu

Dokładne określenie ram czasowych średniowiecza jest niezmiernie kłopotliwe, ponieważ, tak jak każda inna epoka, nie zaczyna się ono ani nie kończy nagle – w jakiejś konkretnej chwili czy dniu, ale tym zmianom towarzyszy wiele przeróżnych...poleca84%
Historia

Kultura i obyczje średniowiecznego rycerstwa.

średniowieczu ceremonia pasowania na rycerza zyskała charakter obrzędu religijnego. 4. Kultura dworska Obrzędowość rycerska , specyficzna kultura warstwy feudalno-rycerskiej w pełni rozkwitła napoleca88%
Język polski

Czy zgodzisz się z oceną średniowiecza jako „wieków ciemnych”?

, teologia, prawo międzynarodowe, historia i filologia. Należy także zauważyć, że to przecież nie w okresie odrodzenia, lecz właśnie w średniowieczu powołano do istnienia niezliczone szkoły i okpoleca85%
Język polski

Służyć temu, cóż Ci jest w niebie (legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej

. Franciszka i jego towarzyszy poznano na podstawie anonimowego dzieła pt. : Kwiatki św. Franciszka. Z kulturą religijną ściśle była zespolona kultura rycerska , dworska o akcentach wyraźnie świeckich. Wpoleca80%
Historia

Kultura Średniowiecza.

Tomasz Bagiński stworzył animację komputerową pt.: „Katedra”. Kultura rycerska , mieszczańska i ludowa. Wraz z utworzeniem stanów w Średniowieczu wykształciły się też wyraźnie stylepoleca85%
Język polski

Pokora i bunt jako dominujące postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach.

wpływały na czytelnika, przedstawiając mu postacie godne naśladowania, bądź też potępienia, wskazywały konkretne wzorce i ideały. Największym ideałem w średniowieczu był święty, a w pierwszych