profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Który skrzywdziłeś analizapoleca87%
Język polski

W przypadku nadużywania władzy i ograniczania wolności, prosty człowiek zawsze znajdzie obrońcę w poecie.

W przypadku nadużywania i ograniczania wolności, prosty człowiek zawsze znajdzie obrońcę w poecie. Według mnie jest to prawda. Ludzie nadużywają władzy, gdy ją posiadają, aby mieć więcej wszystkiego dla siebie. Są niesprawiedliwi i często...poleca85%
Język polski

Interpretacja porównawcza, Czesław Miłosz "Który skrzywdziłeś" i Ernest Bryll "Ten, który..."

Od niepamiętnych czasów polska znajdowała się w trudnej sytuacji politycznej. Wielokrotnie przetrwała najazdy wrogów. Wśród nich Krzyżacy, Szwedzi i w końcu Niemcy i Rosjanie. W każdym z tych okresów pojawiali się jednak ludzie – poeci – którzy...poleca85%
Język polski

Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej utworu Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" oraz wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy", aby przedstawić poglądy obu autorów na temat zadań poety

Poezja współczesna jak żadna inna odnosi się w swojej treści do aktualnych wydarzeń - czy to bezpośrednio, czy też w bardziej zawoalowany sposób. Często w utworach podnoszona jest kwestia roli poety i jego zadań. Do takich utworów należą z...poleca85%
Język polski

"Który skrzywdziłeś" oraz Deklaracja Praw Człowieka. Który z tekstów ma większą moc oddziaływania?

Większą moc oddziaływania posiada tekst poetycki Czesława Miłosza pt. ,,Który skrzywdziłeś". Moc oddziaływania to pewna zdolność rzeczy do wpływania na człowieka(nie tylko), na jego zachowanie, uczucia, światopogląd itp. Poemat wywiera większy...poleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś".

Utwór Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" powstał w 1950 roku. Zbudowany jest on z czterech zrotek. Pierwsza ma pięć wersów, a każda kolejna jest o jeden wers krótsza. Dzięki takiej budowie utwór przypomina sonet (brak ostatniej...poleca85%
Język polski

Czy władcy zła i ciemności powinni się lękać słowa poety? Podstawą rozważań uczyń dwa wiersze: „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza i „Ten który” Ernesta Brylla. Odwołaj się także do posiadanej wiedzy o literaturze i historii.

Od niepamiętnych czasów Polska znajdowała się w trudnej sytuacji politycznej i społecznej. Nasz kraj przetrwał między innymi najazdy Krzyżaków, potop szwedzki, trzy rozbiory, następnie zabory, dwie wojny światowe i komunizm. Sytuacja Polski zatem...poleca84%
Język polski

Literatura zwierciadłem historii - rozprawka

Historia to ciąg dziejów ludzkości osadzonych w czasie. Ich przebieg uzależniony jest od świadomego działania człowieka, przypadku, fatum bądź odwiecznego planu bożego. Wielu autorów posługuje się w swoich utworach motywem historii. Uważam, że...