profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kto zabił króla Dunkanapoleca85%
Język polski

Makbet jako utwór omawiający winę człowieka i jego ciemne namiętności.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała wybitną rolę w kształtowaniu się nowożytnego teatru europejskiego. Sztuki Williama Szekspira początkowo entuzjastycznie...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Makbeta.

Makbet jest tytułowym bohaterem jednej z największych literackich pereł europejskiego romantyzmu. Główny bohater dzieła Williama Shakespeare'a to postać obdarzona wyjątkowymi cechami - siłą, walecznością, odwagą. To także, przy wielu wspaniałych...poleca85%
Geografia

Odry i Węsiory

pojawiły się dopiero w latach 20-tych XX wieku. Później w 1938r., etnograf-amator G. Petsch opublikował artykuł omawiający legendy i podania ludowe związane z tym miejscem. W latach 1955-1963poleca85%
Pedagogika

Jak wspierać samorządność w szkole ? - konspekt

Metody nauczania 1. ćwiczenia 2. wykład 3. rozmowa – debata Środki 1. tablica 2. kreda 3. papier, 3 arkusze 4. flamastry 3 Przebieg I . wprowadzenie, luźny dialog II. wykład omawiający