profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kto jak pierwszy użył sformułowania żelazna kurtynapoleca86%
Historia

Kształtowanie nowego układu sił na świecie w latach 1945-1953. Zimna wojna

*Po 1945 Angila i Francja straciły swą mocarstwową pozycję na rzecz USA i ZSRR, które podzieliły świat na dwie strefy wpływów. *W 1946 Winston Churchill użył określenia „żelazna kurtyna” wobec linii wzdłuż której wyznaczono podział Europy na...