profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kształtowanie wzorca osobowego współczesnego człowiekapoleca85%
Język polski

Jakie treści i postawy zawarte w literaturze przedrozbiorowej mogą pomóc w kształtowaniu wzorca osobowego współczesnego człowieka - Polaka.

Człowiek współczesny wraca myślami w przeszłość. Zastanawia się nad początkiem swego istnienia, skąd pochodzi, jacy byli jego przodkowie, jak kształtowało się jego życie. Powraca do literatury, która powstała przed jego narodzeniem. Pragnie...poleca83%
Historia

„Rola historiografii polskiej w kształtowaniu się tożsamości narodowej”

prawie całe dawne ziemie Polski czyli powstania listopadowe i styczniowe ale również regionalne wielkopolskie czy galicyjskie. Historiografia miała ogromne znaczenie w kształtowaniu świadomości i