profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Kształtowanie granicy wschodniej Polski

poleca44%
Historia

Kształtowanie granicy wschodniej Polski

O ile istnienie niepodległego państwa polskiego było przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała sprawa ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to m.in. granicy wschodniej. Już podczas I wojny światowej stworzone zostały dwie koncepcje dotyczące ukształtowania tej linii granicznej. Józef Piłsudski i PPS proponowali, aby na wschód od Polski utworzyć sprzymierzone z Polską, ale niepodległe państwa: Ukrainę i Białoruś. W ten sposób Polska nie...poleca84%
Historia

Kształtowanie się polskiej granicy z Niemcami w czasie I i II wojny światowej.

umocnień wschodniej granicy III Rzeszy. Wał został przełamany przez Armię Krajową. 16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się Bitwa o Berlin, tzw. operacja berlińska. 30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitlerpoleca85%
Historia

Kształtowanie się wschodniej i zachodniej granicy państwa po I wojnie światowej

Podczas I Wojny Światowej stworzono dwie koncepcje ukształtowania się tej granicy . Józef Piłsudski i PPS proponowali aby na wschód od Polski utworzyć sprzymierzone z Polską, niepodległe państwapoleca85%
Historia

Kształtowanie granic dyplomatycznie i zbrojnie II Rzeczpospolitej po I wojnie światowej.

Strzelców Polskich. Kształtowanie granic II Rzeczpospolitej było procesem długotrwałym. Społeczeństwo podejmowało wiele ciężkich walk, wykazując się ogromną odwagą i patriotyzmem. Przykładem możepoleca83%
Dziennikarstwo

Kształtowanie się granic Polski

głosowało 706 tys. osób, za Polską 479 tys.; bardzo niekorzystny dla Polski projekt wytyczenia granicy wywołał trzecie powstanie śląskie; 20 X 1921 Konferencja Ambasadorów przyznała Polsce Katowicepoleca85%
Historia

Ustalenie granic Polski międzywojennej

lipca 1920 roku. Czechosłowacja otrzymała 1270 km, Polska 1212 km. Dokonano również podziału spornego na Spiżu i Orawie. Sprawa granicy wschodniej Polski pozostała w kręgu mocarstw. Ustaliły