profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kryzys współczesnej rodzinypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przejawy kryzysu współczesnej rodziny. Aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe tego zjawiska. Polityka prorodzinna państwa.

Celem moich rozważań jest rodzina i przejawy jej kryzysu w różnych aspektach. Na początku warto się zastanowić nad znaczeniem tego słowa. Rodzina jest najstarszą formą życia społecznego. Jako podstawowa komórka społeczna pełni wiele funkcji....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys?

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys? Wszyscy ludzie wiedzą, że rodzina jest jedną z najstarszych i najważniejszych wartości w życiu człowieka. Już w starożytności zdawano sobie sprawę z faktu, jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu, o czym...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina jako podstawowa jednostak społeczna

Rodzina stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa aż do dzisiaj, podkreśla, że rodzina jest społecznością powołaną do kształtowania życia jednostkowego i stanowi podstawę...poleca84%
Geografia

Zagrożenia człowieka we współczesnym świecie

W dzisiejszym świecie czeka na człowieka wiele zagrożeń, a ich liczba wciąż bezustannie się powiększa. Moim zdaniem do najpoważniejszych należą: - Wojny i konflikty - Ataki terrorystyczne - Kataklizmy - Telewizja - Uzależnienia -...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Plityka Prorodzinna

przeciwdziałania bezrobociu, polityka podatkowa). 2. Zakres merytoryczny programu i jego konstrukcja Przedłożony program polityki rodzinnej, zawarty w dokumencie Polityka Prorodzinna Państwa " i przyjętypoleca85%
Socjologia

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina.

moralnie godnych. Bez zdrowej i silnej rodziny nie można zbudować sprawnego państwa , którego obywatele mogliby się cieszyć wolnością, bezpieczeństwem i dobrobytem. Rodzina stanowi fundamentpoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

, ubezpieczeniom społecznym. 2. Tworzenie korzystnych warunków dla pożądanego stanu społeczeństwa- czynniki polityczne, kulturowe , społeczne i prawne 3. Biologiczne przetrwanie narodu. 4. Dążenie do