profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Kryzys demokracjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zapobieganie kryzysowi demokracji jak zapobiec kryzysowi demokracji

Zapobieganie kryzysowi demokracji Aby zapobiegać kryzysowi demokracji należy kontrolować problemy takie jak korupcja, bezrobocie, inflacja, głód i zaufanie społeczne gdyż mają one bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli, a tym samym ich...poleca83%
Historia

Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku. -źródłem władzy jest naród -najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa -powołane zostają niezawisłe sądy -rząd jest...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy obserwując dzisiejszą scenę polityczną można mówić o kryzysie demokracji w Polsce?

Tematem mojej dzisiejszej pracy jest pytanie: Czy obserwując dzisiejszą scenę polityczną można mówić o kryzysie demokracji w Polsce? Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie warto zastanowić się nad tym co to jest demokracja. Otóż samo słowo...poleca84%
Historia

"Nowy Ład" w USA - dwudziestolecie wojenne

NOWY ŁAD FRANKLINA D. ROOSEVELTA *Nowy prezydent występuje naprzeciw kryzysowi Dnia 4 marca 1933 roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki po raz pierwszy wybrano Franklina Delanopoleca83%
Historia

Demokracja amerykańska.

) dotyczące demokracji oraz o preferowanie przez niego grupy farmerów jako "zdrowej" części społeczeństwa amerykańskiego, niepodatnej, jak np. przemysłowcy lub bankierzy, na korupcję, chciwość ipoleca84%
Historia

Sierpień 1980

Na początku 1980 r. istniały w Polsce wszelkie przesłanki zasadniczej zmiany: władze PZPR nie potrafiły zapobiec chronicznemu kryzysowi systemu, społeczeństwo zaś nie chciało żyć po staremu. Głównympoleca85%
Historia

Sierpień '80.

Na początku 1980 r. istniały w Polsce wszelkie przesłanki zasadniczej zmiany: władze PZPR nie potrafiły zapobiec chronicznemu kryzysowi systemu, społeczeństwo zaś nie chciało żyć po staremu. Głównympoleca85%
Język polski

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

go od ludzi zasłoną prześladowczych urojeń". Dziś Tetmajer pamiętany jest głównie jako poeta końca wieku, schyłkowiec, ten, który jako pierwszy tak dosadnie dał wyraz młodopolskiemu kryzysowi