profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Krytyka w satyrach Ignacego Krasickiegopoleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność 1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów? 2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu. 3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa? 4. Rozważ przesłania...poleca90%
Język polski

Pytania na maturę ustną, Miętne 2004

Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). Początki renesansu w Polsce Na ostatnie dwa dziesięciolecia XV wieku przypada w Polsce świt ideipoleca85%
Język angielski

Opracowane pytania na maturę ustną z angielskiego (2004 Grodków)

educational opportunities - możliwości edukacji it’s situated - jest położone boredom - nuda complain about ... - skarżyć się na ... housing estates = districts - osiedla playground - plac zabaw